Fundacja 2M Materia Medica. Fundacja na Rzecz Dobra Pacjenta.

Działalność Gospodarcza:

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Służy ona finansowaniu celów statutowych oraz rozwojowi fundacji, jako podmiotu. Głównym polem działań gospodarczych 2m jest handel materiałami szewnymi chirurgicznymi. 2m specjalizuje się w zakresie nici stosowanych do zabiegów okulistycznych i kardiochirurgicznych. Dostarczamy najwyższej jakości szwy chirurgiczne. Nasi producenci wytwarzają nam również produkty specjalne spoza standardowej oferty oraz wspólnie z nami prowadzą prace nad nowymi, innowacyjnymi produktami.

W naszej ofercie znajduje się także bogata oferta szwów standardowych. Jest to oferta, która łączy w sobie jakość z konkurencyjnością cenową. Dzięki temu asortymentowi możemy zapewnić polskim szpitalom dostawy nici będących synergią ekonomiczności oraz funkcjonalności.

Zaopatrujemy większość polskich szpitali publicznych. Do grona klientów należą wszystkie wiodące polskie prywatne i publiczne kliniki okulistyczne i kardiochirurgiczne. Stale szukamy nowych, interesujących produktów aby poszerzać ofertę dla szpitali oraz prowadzić działalność statutową.

Dane kontaktowe:

E-mail: biuro@materiamedica.org.pl
Zamówienia: zamowienia@materiamedica.org.pl
dzp@materiamedica.org.pl
Tel. +48 500-20-50-80
Fax: 717070441
Korespondencja:
ul. Sudecka 133
53-128 Wrocław

Commercial Activities

The reason for commercial activities is funding of statuary activities and developement of fundation as entity. Main field of “2m” activities is trade of surgical sawing supplies. “2m” specializes in the top of the line eye surgery and cardio surgery sutures. Our manufacturers also produce for us special order products and conduct research on new cutting edge innovations.

Our offer of standard sutures is also very extensive and competitively priced. This offer allows us the opportunity to provide hospitals with perfect balance of function and economy.

We supply most public hospitals. All of the leading Polish public and private eye and cardio surgery clinics are also our clients. We constantly expand our offer with new and interesting products in order to supply demand of hospitals but also to support our statuary activities.

Contact:

E-mail: biuro@materiamedica.org.pl
Orders: zamowienia@materiamedica.org.pl
dzp@materiamedica.org.pl
Phone: +48 500-20-50-80
Fax: 717070441
Post:
ul. Sudecka 133
53-128 Wrocław

2mgrafika 22mgrafika 1